+37061552991 info@aukstyje.lt

Aukštalipio darbe svarbiausia - dirbančio ir aplinkinių saugumas

Kiekvienas aukštalipio darbas turi techninių subtilybių, tačiau saugos taisyklės yra bendros ir kiekvienas aukštalipis, kurį besamdytumėte, privalo jų laikytis!

 

Aukštalpis privalo naudotis bent 2 virvėmis

Viena yra pagrindinė, kuria darbuotojas kyla ar leidžiasi, antroji skirta apsaugai – jei pirmoji trūktų, būtų nupjauta ar jos tvirtinimo vieta neišlaikytų apkrovos.

Jei darbuotojas naudojasi tik viena virve – žinokite, jog tai yra esminis saugos taisyklių pažeidimas ir kyla didžiulė rizika tiek dirbančiajam, tiek užsakovui, tiek aplinkai.  Jūs nenorite, kad tokie darbuotojai dirbtų pas Jus.

saugiai dirbantis aukštalipis
aukštalipis su šalmu

Aukštalipiai privalo dėvėti šalmus

Kabant ant virvių darbuotojo mobilumas ir koordinacija yra šiek tiek išbalansuoti ir net to nepajutus galima galva trinktelti į įvairius objektus. Be to iš viršaus visuomet gali kažkas kristi – besilaidžiant virvė išjudina įvairius paviršius nuo kurių atsiskyrusios dalys gali kristi darbuotojui ant galvos.

Net mažiausi iš didelio aukščio krentantys objektai gali sutrenkti aukštalipio galvą iki sąmonės netekimo. Sąmonės netekęs darbuotojas pakimba ant virvių ir privalo būti greitai išgelbėtas (visa komanda turi mokėti gelbėti kitus komandos narius iš tokios situacijos).

Šalmas apsaugo nuo to. Jūs nenorite, kad pas Jus dirbantys darbuotojai nedėvėtų šalmų.

Visi darbo įrankiai turi būti pritvirtinti

Nepriklausomai nuo atliekamo darbo – įrankiai turi būti būti pritvirtinti prie dirbančiojo, kad išsprūdę instrumentai nenukristų ant žemės.

Nukritę instrumentai sulūžta ir kelia labai didelę grėsmę apačioje esantiems asmenims ir turtui. Jūs nenorite tuo rizikuoti.

aukštalipis valo langus
aukštalipių įranga

 

Turi būti naudojama tinkama saugos įranga

Aukštalipystės neišmanančiam žmogui tai suvokti paprasčiausia – pažvelgus į saugos virvę. Jei darbuotojas prie jos prisirišęs virvelę su mazgu – tai nėra patikima sauga, supanikavęs darbuotojas gali sugriebti už mazgo ar virš jo ir tuomet mazgas, kaip sauga, nustoja veikti. Tinkamas prisitvirtinimas prie saugos virvės – specialiu saugos įrenginiu, kuris veikia panašiu mechanizmu kaip ir automobiliuose įrengti saugos diržai.

Netgi darbuotojui netekus sąmonės ir nutrūkus pagrindinei virvei šis įrenginys tinkamai apsaugo jį.

 

Teritorija po aukštalipiais turi būti aptverta

Aukštalipiai privalo rūpintis ne tik savo ir įrangos sauga, bet ir aplinkiniais asmenimis, automobiliais ir kitu turtu – jei aukštalipiai neaptveria teritorijos po savimi, jie rizikuoja, jog bet koks nukritęs objektas sužeis asmenis apačioje ar apgadins ten esantį turtą.

Jūs nenorite, kad būtų rizikuojama Jūsų sveikata ir turtu.

aukštalipių apsauga